Şehin Şah imparatorluğunun İmam Humeyni liderliğinde izzetli iran halkı tarafından yerle yeksan edildiği önemli bir tarih olan 16 Ocak 1979’da Şah Rıza Pehlevi İran’dan kaçarak Mısır’a yerleşmiştir. Ordan da sahibi büyük şeytan Amerika’nın gözetimi altında ülke ülke kaçarak sonunda cehennemi boylamıştır.