İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün sabah saatlerinde Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Parlamentosu Siyasi ve Dış İşleri Komisyonu Başkanı Mahmut Zahar ile Tahran’da bir araya gelerek, Filistin’deki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Zarif, İslam dünyasının bazı anlaşmazlıklar dolayısıyla kötüye kullanımını önlemek için Filistin meselesi etrafında toplanması gerekliğini vurguladı.

Sözkonusu görüşme sırasında İslam dünyasının bazı anlaşmazlıklar dolayısıyla kötüye kullanımını önlemek için Filistin meselesi etrafına toplanması gerekliğini belirten Zarif “Maalesef bugün direnişle başa çıkmak İslam dünyasının içinden kaynaklanıyor ve tüm ülkelerle İslami hareketler bu baskılarla karşı karşıyadır”dedi.

Filistin’i desteklemeyi İslam Cumhuriyeti’nin temel politikalarından biri olarak nitelendiren İran Dışişleri Bakanı “ABD ve Siyonist himayesine yön tutan bazı islami hükümetlerin İslam dünyasına geri dönmelerini ve Siyonist’in kimseye güvenilir bir dost ve ortak olmadığını bilmelerini temenni ediyoruz”diye konuşu.

Filistin halkının da direniş ekseni etrafında birleşmesi gerekliğine vurgu yapan Zarif, Filistin Parlamentosu’nun feshinden dolayı üzüntü duyarak bu girişimin demokratik ilkelere aykırı olduğunu ve Siyonistler tarafından kötüye kullanıldığını ifade etti.

Siyonist projenin Filistin halkının direnişi ve İslam dünyasının desteğiyle bir an önce biteceği umudunda olduğunu bildiren Zehar da bu görüşme kapsamında “İran Filistin’i gerçekten destekliyor” dedi.

Zehar Filistin parlamentosu’nun Mahmut Abbas tarafından feshine değinerek, “Filistin Parlamentosu yasal olarak seçilmiş ve görev süresinin bitmesine kadar çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Filistin anayasasına göre meclisin hiçbir koşulda, olağanüstü halde bile feshi yapılamaz” ifadelerini kullandı.